Silvie Novotná                                                                        SILVIEN

Malířka, kreslířka a ilustrátorka, zaměřená zejména na fantazijní tvorbu.

Vedle olejových barev a kresebných technik využívá u nás málo známé médium, umělecké pastelové tužky. Jde o techniku náročnou na preciznost provedení. Autorka si při svém hledání dokonalé formy výtvarného vyjádření vyvinula vlastní postup vrstvení odstínů a různých způsobů kresby, který propůjčuje jejím obrazům hloubku, umožňuje plynulé přechody barev a ztvárnění světla. Typické pro její práce jsou jemnost a propracované detaily, živá, často pastelová barevnost a rostlinné, ornamentální a dekorativní prvky.

Autorka se věnuje i technikám užitého umění, v současnosti zejména potisku textilu technikou ručního sítotisku.

Inspiraci autorka čerpá ve světech snů, vizí, symbolů i ezoteriky, ale i erotiky. Chce zprostředkovat krásu, která vytrhuje z každodennosti, oživuje a povznáší, a věří v uzdravující potenciál estetického prožitku a účinku barev. Její práce vyjadřují škálu prožitků – od duchovního vytržení k smyslnosti, kdy tyto dva zdánlivé protipóly přecházejí jeden v druhý, a mohou se vzájemně prolínat.

„Tvorbu vnímám jako součást své cesty, jako prostředek hledání a nacházení, směřující k dalšímu hledání. Při tvorbě se setkávám s TAJEMSTVÍM, a stávám se pouhým kanálem pro jeho předávání dál, a zároveň plně sama sebou.“
Silvie Novotná

Děkuji vám za návštěvu!

silvien@silvienovotna.com
info@silvienovotna.com
TEL: + 420 608 711 518
Prague, Czech Republic, EU